Support

Vi hjälper dig

Innan du kontaktar vår support kan det vara bra att ha läst vår dokumentation som du hittar på docs.krokedil.com. Där hittar du plugin-specifik dokumentation, men även generell information gällande våra plugin och WooCommerce.

Ta kontakt med vårt support team genom formuläret nedan.

Skapa ett supportärende

Vår supportpersonal svarar vanligtvis inom fyra timmar under ordinarie arbetstid (9-17).

Innan du skickar in ditt supportärende kan du hjälpa oss svara dig snabbare, med relevant hjälp, genom att läsa följande artiklar:

Du kan också kolla igenom alla våra support-relaterade artiklar.

Frågor & svar om support

Supportärenden för plugin köpta via woocommerce.com skall skickas in via WooCommerce support. Frågor gällande Klarna-moduler (som kan laddas ner gratis på woocommerce.com) går dock bra att ställa direkt till oss här.

 

Nej. För frågor som gäller våra moduler erbjuder vi endast support via e-post.

 

Vi svarar vanligtvis på supportärenden måndag – fredag kl 9-17.

För att säkerställa en god kvalitet på den hjälp vi ger så är det viktigt att vi ges möjligheten att felsöka på ett sätt som innebär en effektiv arbetsmiljö för oss samt en så liten påverkan som möjligt för webbutikens kunder.

Detta innebär att:

  • Vi behöver tillgång till en staging-miljö (dvs en klonad version av webbplatsen). Denna testmiljö behöver vara tillgänglig via en publik url.
  • Vi behöver tillgång till ett WordPress-login med admin-rättigheter. Rör det sig om en Multisite behöver vi Superadmin-rättigheter.
  • Vi behöver tillgång till SFTP-uppgifter.

Utan ovanstående uppgifter har vi ingen möjlighet att garantera dig som kund hjälp med felsökning.

Undantaget från ovanstående önskemål är enklare support där problemen är relaterade till konfiguration och grundinställningar i modulen.