Skicka och ta emot extra data med Specter för WooCommerce

Skicka och ta emot extra data med Specter för WooCommerce

Med vår modul Specter för WooCommerce kan du automatisera arbetet i din WooCommerce-butik och skicka över order-, kund- och produktinformation till affärssystemet Specter. I vissa fall kan det vara så att man som e-handlare har specifika behov och vill kunna skicka över annan data än det som erbjuds i modulen från början.

Här kommer tre olika filter där du kan lägga till info som skickas till Specter. Och en där du kan ta emot data från Specter. Tänk på att du behöver ha version 1.0.5+ för att dessa filter ska fungera.

Skicka intern orderkommentar till Specter

Skicka med extra information om en order som endast du som administratör kan se.

Skicka ordernotering till Specter

Skicka med extra information om en order som visas både för kunden och dig som administratör.

Skicka anpassad produktdata till Specter

Användbart om du exempelvis vill skicka med kompletterande info om produkten. I exemplet nedanför skickas information om EAN-kod och inköpspris med till Specter.

Ta emot anpassad produktdata från Specter

Användbart om du vill hämta kompletterande info om produkten som finns sparad i Specters system vid produktsynkroniseringar.

Hur använder jag koden?

Ovanstående kodexempel kan lägga in i ditt temas functions.php eller ännu hellre i ett functionality plugin.

Top