Samarbeta med Krokedil

Vi bygger kopplingen mellan ditt system och WooCommerce.

Vill du nå ut till fler kunder utan att det blir för resurskrävande?
Vi kan bygga kopplingen mellan ditt system och WooCommerce – världens idag populäraste e-handelslösning med öppen källkod.

Krokedils huvudsakliga inriktning är att utveckla WooCommerce-plugin för betalning, frakt och kopplingar till och från affärssystem. Bland de företag som vi byggt plugin för och/eller är samarbetspartners med finns Klarna, Nets, Instabox, Payson, nShift, Budbee, Qliro, ProTeria, Specter, Avarda, Walley, Briqpay, Qvickly, Dintero, Ingrid, Airmee, TrueLayer och Wasa Kredit.

På denna sida kommer vi ge en bild av hur vi jobbar tillsammans med våra partners samt hur vi sätter våra pris. Vi går även lite kort igenom WooCommerce och förklarar vad öppen källkod innebär.

Hur vi jobbar tillsammans

Vi på Krokedil har alltid en tät och löpande kontakt med våra partners gällande vidareutveckling och förvaltning av de lösningar vi byggt, allt för att säkerställa en hög kvalité på våra produkter.

1. Ni har en produkt eller idé

2. Ni tar kontakt med oss på Krokedil

3. Vi tar tillsammans fram grunderna för vad ert plugin ska innehålla

4. Vi skriver avtal på vad som ytterligare ska ingå

Förvaltning, dokumentation, support

5. Vi har en färdig produkt

Det finns några olika upplägg på hur ett samarbete kan se ut och nivån bestämmer, och anpassar, vi tillsammans med er. Vi erbjuder bland annat dokumentation, förvaltning och support. Oftast tas dessa som en paketlösning då de olika tjänsterna går hand i hand där dokumentation, support och löpande underhåll kommer som en naturlig del efter att ett plugin är utvecklat. Men det går även att välja olika kombinationer av våra tjänster att ha ett samarbete kring.

Har ni redan ett plugin?

Det är inte alltid så att det är aktuellt att vi på Krokedil ska ta fram ett plugin från grunden. Ibland har ni redan utvecklat ett plugin för era tjänster och WooCommerce men har av olika anledningar inte möjlighet att ta det vidare själva. Ett exempel är när ni har utvecklat ett eget plugin där ni sen vill att vi tar över ansvaret över användarsupporten, eller där ni har ett plugin där ni även vill att vi tar över vidareutveckling och underhåll åt er.

Vi kan vara er partner även i dessa fall och ni är välkomna att höra av er för att diskutera hur ett sådant samarbete kan se ut och där vi tar fram en plan.

Vanligast är dock att ni har en produkt eller tjänst men saknar ett plugin för just WooCommerce och därför anlitar oss på Krokedil för att utveckla detta. Det är också detta scenario vi utgår från i nästa sektion om kostnad.

Ni har en produkt eller idé
Ni tar kontakt med Krokedil
Vad ska ert plugin innehålla?
Avtal om innehåll
Färdig produkt till WooCommerce

Kostnad

Den totala kostnaden för ett plugin är beroende på omfattningen av pluginets utveckling och huruvida ni väljer att lägga till förvaltning, användarsupport och/eller dokumentation.

Utvecklingskostnad
Utvecklingskostnad
Utvecklingskostnad
Utvecklingskostnad

Efter att ett plugin är utvecklat och släppt för marknaden uppstår ytterligare behov över tid. WordPress och WooCommerce är levande plattformar och utvecklas ständigt och det behöver era plugin och tillhörande tjänster också göra.

Krokedil erbjuder tre typer av tjänster när det kommer till fortlöpande arbete och det är helt upp till er vilka av dessa ni väljer att anlita oss för och vilka ni själva har kapacitet att hantera.

Utveckling av WooCommerce-plugin

Utveckling av plugin

Initialt kommer vi överens om ett pris för utveckling av ett plugin, vilket påverkas av omfattningen av vad pluginet ska innehålla. Olika betalsätt, olika fraktsätt utifrån vikt eller avstånd, orderhantering och om det ska finnas en koppling till ett affärssystem är några exempel på funktioner som påverkar storleken på arbetet och prislappen.

Prisnivån för ett projekt börjar från 100.000 – 150.000 kr.

Efter att ett plugin är utvecklat och släppt för marknaden uppstår ytterligare behov över tid. WordPress och WooCommerce är levande plattformar och utvecklas ständigt och det behöver era plugin och tillhörande tjänster också göra.

Krokedil erbjuder tre typer av tjänster när det kommer till fortlöpande arbete och det är helt upp till er vilka av dessa ni väljer att anlita oss för och vilka ni själva har kapacitet att hantera.

Dokumentation

Dokumentation

Grundläggande dokumentation så som hur pluginet installeras och konfigureras ingår i framtagningen av pluginet. I takt med att pluginet, WordPress och WooCommerce utvecklas uppstår även behovet att att fylla på dokumentationen. I de fall där vi ser återkommande ärenden i supporten samt inspel från communityt blir ofta detta också tillägg i dokumentationen.

Dokumentation

Förvaltning

Vidareutveckling, underhåll och uppdateringar av det plugin vi utvecklat.

Dokumentation

Support för era användare

Samspel med andra plugin, egna önskemål om funktioner, kunskapsluckor, fel och buggar… det finns många olika anledningar till varför det uppstår frågor och supportärende.

Finansiering

När det kommer till de tjänster som är aktuella efter att ett plugin är lanserat och kostnaden för dessa erbjuder Krokedil tre olika alternativ gällande finansiering:

Kickback

Krokedil får kickback på era inkomster kopplade till det plugin vi utvecklat, vilket i sin tur täcker upp de löpande kostnader vi har.

Försäljning

Krokedil äger och säljer pluginet och intäkterna täcker våra kostnader.

Maintenance- och Supportavtal

Dessa två går att kombinera eller skriva avtal om var för sig. Båda går enkelt uttryckt ut på löpande fakturering, alternativt fast månadskostnad baserat på ett visst antal disponibla timmar.

Välkommen med er intresseanmälan

Fyll i formuläret med dina uppgifter samt en beskrivning av den tjänst ni, eller vi, har som ni är intresserade av att ha en diskussion kring.

Genom att använda formuläret förser du oss med personuppgifter. Om du är intresserad att veta mer om hur vi hanterar personuppgifter läs mer här.

Vad är WooCommerce?

WooCommerce är ett plugin för WordPress som gör det möjligt att ha en e-handelsbutik på din webbplats. I WooCommerce grundutförande har du en bra bas för din butik, med flera sätt för att hantera betalningar, ordrar och frakt. Men som med de flesta färdiga lösningar passar inte allt för alla och behovet för ytterligare funktioner finns ofta – därför finns det en uppsjö plugin och add-ons att installera för att täcka upp så många behov som möjligt.

Vi pratar ofta om plugin för WooCommerce, vilket egentligen inte är helt korrekt då pluginet, precis som WooCommerce självt, är för WordPress. Men då dessa plugin specifikt är gjorda för e-handel och därför måste användas tillsammans med en WordPress-installation som även har WooCommerce installerat har begreppet blivit att det är plugin för WooCommerce.

WooCommerce och WordPress är världens mest använda plattformar för e-handel och webbpublicering. De är gratis att installera och att använda och går under licensen GPLv2 (GNU General Public License version 2) eller senare.

Vad är WooCommerce?

Vad är öppen källkod?

Öppen källkod, eller open source, är en term som används för att beskriva när källkoden till ett datorprogram är tillgängligt för alla att se och studera. WordPress och WooCommerce är open source, vilket då betyder att vem som helst kan använda, se, studera, ändra och distribuera källkoden.

Att ha open source-utveckling gör inte bara att andra kan studera koden utan även förbättra den genom testning, felsökning och att bidra med fixar. På så sätt hittas och fixas ofta eventuella fel och problem väldigt snabbt.

Detta betyder att koden i ett plugin är publik och vem som helst kan se något vi utvecklat och bygga vidare på för ett eget projekt. Inom open source communityt är detta en styrka då det betyder att ingen behöver uppfinna hjulet på nytt utan bara förbättra och anpassa för att bäst tillgodose sina egna behov.

Vad är öppen källkod?

Samarbetspartners: