Produktutveckling

Tillsammans gör vi våra plugin för WooCommerce bättre

Du som har en WooCommerce-butik vet så klart att det finns en uppsjö plugins och add-ons som hjälper dig i din vardag. Du vet också att det ibland kan uppstå problem med kompatibilitet mellan plugin och du har helt säkert tänkt att ditt liv skulle bli lättare om ett plugin hade en funktion det idag saknar.

Prioriteringar måste göras när det kommer till utveckling och på denna sida kan ni som är användare av våra plugin tillsammans hjälpa oss med feedback, ge oss en inblick i hur våra plugin används, hur de kan förbättras samt rapportera vilka problem ni eventuellt stött på. Vi på Krokedil använder vår erfarenhet för att försöka förutse hur våra plugin kommer användas och undvika eventuella problem, men det är ni användare som ger oss facit. I takt med att WooCommerce, WordPress, våra och andras plugin utvecklas kan något som fungerar felfritt idag uppvisa problem i morgon.

Utveckling av plugin är i högsta grad en levande process och huruvida ett förslag tas vidare beror på flera faktorer. Vi tittar t.ex. på hur stor andel användare som har behov av en lösning, hur enkel eller komplicerad en åtgärd är samt hur våra samarbetspartners prioriterar.

Här kan du som e-handlare lämna förslag på hur våra produkter kan utvecklas. Andra användare kan rösta på ditt önskemål och hjälper på så sätt både er och oss att se hur stort behovet är. Du kan även se vilka förslag som tas vidare, vilka som inte gör det samt följa processen från Planerat till Live på de som gått till utveckling.

Innan du lämnar ditt förslag kan det vara bra att ta en titt på vår Dokumentation och se så det inte finns något som liknar ditt ärende dokumenterat

Beskriv ditt förslag, önskemål eller kompatibilitetsproblem så noga du kan. Tänk på att andra som läser detta enkelt ska förstå ditt ärende.

Notera att detta inte är ett system för supportärende eller rapportering av buggar. Det sker via vår Support som du hittar längst ner i vänstra hörnet här på sidan.

Tips & tricks

Top