Start / Produkter / Visma.net

Visma.net integration

Integrera Visma.net med WooCommerce. Automatiserade arbetsflöden via Kroconnect - en central hub för dina integrationer.

Integrera Visma.net med WooCommerce. Synkronisera produktdata, orderstatus, orderdata eller lagersaldo. Genom att ha en integration mellan Visma.net och WooCommerce är din e-handel direkt kopplad till ditt affärssystem.

  • Synkronisera orderstatus från Visma.net till WooCommerce

  • Synkronisera lagersaldo från Visma.net till WooCommerce

  • Synkronisera produktdata från Visma.net till WooCommerce

  • Synkronisera orderdata från WooCommerce till Visma.net

Kroconnect - en central hub för dina integrationer
Visma.net

Koppla WooCommerce till Visma.net med Kroconnect

Med en integration som möjliggör smidig synkronisering av orderstatus och lagersaldo mellan Visma.net och WooCommerce, kan du enkelt undvika inkonsekvenser och säkerställa korrekt information i båda systemen. Låt Kroconnect hantera färdigbehandlade och avbrutna ordrar automatiskt och anpassa kontrollintervallen enligt dina behov för optimal effektivitet.

Förenkla hanteringen av produktinformation genom att synkronisera Visma.net och WooCommerce. Med funktioner som säkerställer att varje förändring av produktdata i Visma.net enkelt överförs till WooCommerce, inklusive benämning, pris och vikt, vet du att dina kunder alltid har tillgång till aktuell och korrekt produktinformation.

Se till att varje köp från din WooCommerce-butik effektivt överförs till Visma.net för snabb och korrekt skapande av order och fakturor. Med en tillförlitlig integration mellan Visma.net och WooCommerce kan du fokusera på att få din verksamhet att växa, medan integrationen tar hand om resten.

Läs mer och räkna ut ditt pris

Är du intresserad av att integrera WooCommerce med Visma.net är du välkommen att besöka webbplatsen för Kroconnect. Där kan du också beräkna din månadskostnad.

Kroconnect - en central hub för dina integrationer

Automatiserade flöden mellan e-handel och affärssystem

Maximera kontrollen över din e-handelsverksamhet genom att integrera Visma.net med WooCommerce med hjälp av Kroconnect. Genom att skapa en koppling mellan ditt affärssystem och din webbutik säkerställer du effektiv hantering av order, produktdata och lagersaldo, vilket minskar dubbelarbete och sparar värdefull tid.

Koppla WooCommerce till Visma.net med Kroconnect

Med en integration som möjliggör smidig synkronisering av orderstatus och lagersaldo mellan Visma.net och WooCommerce, kan du enkelt undvika inkonsekvenser och säkerställa korrekt information i båda systemen. Låt Kroconnect hantera färdigbehandlade och avbrutna ordrar automatiskt och anpassa kontrollintervallen enligt dina behov för optimal effektivitet.

Förenkla hanteringen av produktinformation genom att synkronisera Visma.net och WooCommerce. Med funktioner som säkerställer att varje förändring av produktdata i Visma.net enkelt överförs till WooCommerce, inklusive benämning, pris, vikt och momsklass, vet du att dina kunder alltid har tillgång till aktuell och korrekt produktinformation.

Se till att varje köp från din WooCommerce-butik effektivt överförs till Visma.net för snabb och korrekt skapande av order och fakturor. Med en tillförlitlig integration mellan Visma.net och WooCommerce kan du fokusera på att får din verksamhet att växa, medan integrationen tar hand om resten.

Vilka funktioner för Visma.net ingår i Kroconnect?

WooCommerce till Visma.net

Synkronisera orderdata
När en kund gör ett köp in din WooCommerce-butik skickas informationen över till Visma.net. Där skapas en ny order, en faktura eller både order och faktura.

Visma.net till WooCommerce

Synkronisera orderstatus
Kroconnect utför återkommande kontroller mot Visma.net för att hitta eventuella uppdateringar i ordrar. När färdigställda ordrar upptäcks i Visma.net, överförs denna information automatiskt till WooCommerce, där ordern markeras som Färdigbehandlad.

Denna synkronisering gäller även beställningar som avbryts via Visma.net, som då också blir avbrutna i WooCommerce.

Du som användare bestämmer hur täta tidsintervallerna för kontrollerna ska vara.

Synkronisera lagersaldo
Du styr ditt lagersaldo via Visma.net och ändringar som görs där förs över till WooCommerce, i samband med tidsinställda kontroller via Kroconnect. Ändrat lagersaldo som upptäcks vid kontrollerna uppdateras automatiskt i WooCommerce.

Synkronisera produktdata
När du uppdaterar en befintlig produkt i Visma.net och denna finns inlagd i din WooCommerce-butik, skickas information som bl.a. benämning, pris, vikt och momsklass till WooCommerce.

För att synkronisering av produktdata mellan Visma.net och WooCommerce ska fungera krävs att produkten existerar i båda systemen.

Kroconnect - en central hub för dina integrationer

Besök kroconnect.com för att läsa mer.

Kroconnect - en central hub för dina integrationer

Visma.net integration för WooCommerce

Är du intresserad av att integrera WooCommerce och Visma.net är du välkommen att ta kontakt via formuläret så berättar vi mer.

Du kan även besöka webbplatsen för Kroconnect om du vill läsa mer.

Genom att använda formuläret förser du oss med personuppgifter. Om du är intresserad att veta mer om hur vi hanterar personuppgifter läs mer här.

Relaterade integrationer

Detta är andra integrationer i Kroconnect som fungerar bra med vår Visma.net-integration.

WooCommerce

Skapa en integration mellan din e-handel och ditt affärssystem, din butikskassa, meddelandetjänster eller PIM-system. Frigör tid med automatiserade arbetsuppgifter.

Läs mer på Kroconnect.com

Slack

Genom att integrera Slack med resten av din verksamhet kan du se till att alla får den information de behöver. Men automatiserade aviseringar meddelas rätt information i rätt kanaler i realtid.

Läs mer på Kroconnect.com

Relaterade integrationer

Detta är andra integrationer i Kroconnect som fungerar bra med vår Visma.net-integration.

Slack integration för WooCommerce

Slack

Genom att integrera Slack med resten av din verksamhet kan du se till att alla får den information de behöver. Med automatiserade aviseringar meddelas rätt information i rätt kanaler i realtid.
Läs mer »

Integrera Visma.net med WooCommerce
Automatiserade arbetsflöden mellan affärssystem och e-handel via Kroconnect