Start / Produkter / Fortnox

Fortnox integration

Integrera Fortnox med WooCommerce via Kroconnect - en central hub för dina integrationer.

Integrera Fortnox med WooCommerce. Synkronisera orderdata, orderstatus, produktdata eller lagersaldo. Genom att ha en Fortnox och WooCommerce integration är din e-handel direkt kopplad till ditt affärssystem.

  • Synkronisera orderstatus från Fortnox till WooCommerce

  • Synkronisera lagersaldo från Fortnox till WooCommerce

  • Synkronisera produktdata från Fortnox till WooCommerce

  • Synkronisera orderdata från WooCommerce till Fortnox

  • Stöd för One Stop Shop (OSS) i Fortnox

Kroconnect - en central hub för dina integrationer
Fortnox integration för WooCommerce

Koppla din WooCommerce-butik till Fortnox med Kroconnect

Genom Kroconnects lösning är WooCommerce direkt anslutet till Fortnox, vilket ger dig fullständig kontroll över dina försäljningsprocesser. Låt systemet hantera färdigbehandlade och avbrutna ordrar automatiskt. Enligt tidsinställda intervaller justeras lagersaldot i WooCommerce utifrån Fortnox. Anpassa kontrollintervallen efter dina önskemål för att säkerställa en smidig och effektiv synkronisering.

Säkerställ korrekt och uppdaterad produktinformation, inklusive produktnamn, priser, vikt och momsklass, genom att låta Kroconnect kontrollera och uppdatera eventuella förändringar mellan Fortnox och WooCommerce. Med stöd för flera lagerplatser, om du har tjänsten Fortnox Lager, kan du enkelt hantera och uppdatera ditt lagersaldo enligt dina önskemål.

Låt köp från din WooCommerce-butik smidigt överföras till Fortnox för snabb och exakt behandling av order och fakturor. Med en pålitlig integration mellan Fortnox och WooCommerce kan du fokusera på att driva din verksamhet framåt och låta systemen ta hand om resten.

Läs mer och räkna ut ditt pris

Är du intresserad av att integrera WooCommerce och Fortnox är du välkommen att besöka webbplatsen för Kroconnect. Där kan du också beräkna din månadskostnad.

Kroconnect - en central hub för dina integrationer

Automatiserade flöden för e-handel

Med en integration mellan Fortnox och WooCommerce kan du effektivt hantera din e-handel och ditt affärssystem – helt automatiserat. Synkronisera smidigt orderdata, orderstatus, produktinformation och lagersaldo mellan Fortnox och WooCommerce.

Koppla din WooCommerce-butik till Fortnox med Kroconnect

Genom Kroconnects lösning är WooCommerce direkt anslutet till Fortnox, vilket ger dig fullständig kontroll över dina försäljningsprocesser. Låt systemet hantera färdigbehandlade och avbrutna ordrar automatiskt. Justeringar av lagersaldot i Fortnox uppdateras i WooCommerce enligt tidsinställda intervaller. Anpassa kontrollintervallen efter dina önskemål för att säkerställa en smidig och effektiv synkronisering.

Säkerställ korrekt och uppdaterad produktinformation, inklusive produktnamn, priser, vikt och momsklass, genom att låta Kroconnect kontrollera och uppdatera eventuella förändringar mellan Fortnox och WooCommerce. Med stöd för flera lagerplatser, om du har tjänsten Fortnox Lager, kan du enkelt hantera och uppdatera ditt lagersaldo enligt dina önskemål.

Låt köp från din WooCommerce-butik smidigt överföras till Fortnox för snabb och exakt behandling av order och fakturor. Med en pålitlig integration mellan Fortnox och WooCommerce kan du fokusera på att driva din verksamhet framåt och låta systemen ta hand om resten.

Vilka funktioner för Fortnox ingår i Kroconnect?

WooCommerce till Fortnox

Synkronisera orderdata
När en kund gör ett köp in din WooCommerce-butik skickas informationen över till Fortnox. Där skapas en ny order, en faktura eller både order och faktura.

Fortnox till WooCommerce

Synkronisera orderstatus
Kroconnect utför regelbundna kontroller mot Fortnox för att identifiera eventuella uppdateringar i ordrar. När färdigställda ordrar upptäcks i Fortnox, överförs denna information automatiskt till WooCommerce, och ordern markeras som Färdigbehandlad.

Denna synkronisering gäller även beställningar som avbryts via Fortnox, som då också blir avbrutna i WooCommerce.

Synkronisera lagersaldo
Du styr ditt lagersaldo via Fortnox och ändringar som görs där förs över till WooCommerce, i samband med tidsinställda kontroller via Kroconnect. Ändrat lagersaldo som upptäcks vid kontrollerna uppdateras automatiskt i WooCommerce.

Kroconnect har stöd för synkning av lagersaldo med tjänsten Fortnox Lager, med stöd för fler olika lagerplatser.

Synkronisera produktdata
Kroconnect gör en kontroll om det finns produkter i Fortnox som skiljer sig från de inlagda i WooCommerce. Om ändrade produkter upptäcks förs informationen över till WooCommerce, där produkterna uppdateras. Det kan bland annat handla om information som produktens benämning, pris, vikt, och momsklass.

Vid synk av produktdata mellan Fortnox och WooCommerce krävs att produkten existerar i båda systemen.

Du som användare bestämmer hur täta tidsintervallerna för respektive kontroll ska vara.

Kroconnect - en central hub för dina integrationer

Besök kroconnect.com för att läsa mer.

Kroconnect - en central hub för dina integrationer

Fortnox integration för WooCommerce

Är du intresserad av att integrera WooCommerce och Fortnox är du välkommen att ta kontakt via formuläret så berättar vi mer.

Du kan även besöka webbplatsen för Kroconnect om du vill läsa mer. Där kan du också beräkna din månadskostnad.

Genom att använda formuläret förser du oss med personuppgifter. Om du är intresserad att veta mer om hur vi hanterar personuppgifter läs mer här.

Relaterade integrationer

Detta är andra integrationer i Kroconnect som fungerar bra med vår Fortnox-integration.

WooCommerce

Skapa en integration mellan din e-handel och ditt affärssystem, din butikskassa, meddelandetjänster eller PIM-system. Frigör tid med automatiserade arbetsuppgifter.

Läs mer på Kroconnect.com

Klarna

Integrera betalplattformen Klarna och synkronisera betalningar med ditt ekonomisystem. Bokför automatiskt fakturor som betalda vid utbetalningar från Klarna.

Läs mer på Kroconnect.com

Stripe

Integrera betalplattformen Stripe och synkronisera betalningar med ditt ekonomisystem. Bokför automatiskt fakturor som betalda vid utbetalningar från Stripe.

Läs mer på Kroconnect.com

Slack

Genom att integrera Slack med resten av din verksamhet kan du se till att alla får den information de behöver. Men automatiserade aviseringar meddelas rätt information i rätt kanaler i realtid.

Läs mer på Kroconnect.com

Relaterade integrationer

Detta är andra integrationer i Kroconnect som fungerar bra med vår Fortnox-integration.

Slack integration för WooCommerce

Slack

Genom att integrera Slack med resten av din verksamhet kan du se till att alla får den information de behöver. Med automatiserade aviseringar meddelas rätt information i rätt kanaler i realtid.
Läs mer »

Integrera Fortnox med WooCommerce
Koppla din e-handel till ditt affärssystem med Kroconnect