Prenumerationer i WooCommerce

Prenumerationer i WooCommerce

Så här kommer du igång

Att erbjuda prenumerationsbetalningar i sin e-handel är ett bra sätt att skapa återkommande och förutsägbara intäkter. Beroende på vilken typ av produkter man säljer så kan prenumerationserbjudandet se lite olika ut mellan olika e-handlare. Vissa erbjuder prenumerationer på “hemliga boxar” där innehållet kan variera varje månad, några erbjuder prenumeration av specifika produkter medan andra erbjuder medlemskap eller tillgång till digitala produkter på prenumerationsbasis.

Oavsett vilken typ av prenumerationer du vill erbjuda i din WooCommerce-butik så behöver du två saker för att komma igång:

 1. Ett plugin för att hantera prenumerationer.
 2. En betalleverantör som kan hantera återkommande betalningar.

Plugin för att hantera prenumerationer

WooCommerce hanterar inte prenumerationer out of the box. Det här behöver man lösa via ett separat plugin. Det finns flera olika leverantörer men det vanligast förekommande är WooCommerce Subscriptions. Det här pluginet tycker vi på Krokedil fungerar bäst och därför har vi valt att skapa stöd för det i alla våra integrationer som erbjuder prenumerationer. WooCommerce Subscriptions köper du på marknadsplatsen för extensions som finns på woocommerce.com.

Betalleverantör som hanterar återkommande betalningar

När du väl har installerat och konfigurerat WooCommerce Subscriptions behöver du även ett avtal med en betalleverantör som har stöd för återkommande betalningar. Dessutom behöver du ett plugin som gör att kommunikationen mellan WooCommerce och betalleverantören fungerar som den ska. På vår produktsida kan du välja att filtrera visningen baserat på vilka av våra plugin som har stöd för prenumerationsbetalningar.

Vilken betalleverantör ska jag välja?

Det finns en mängd leverantörer som har stöd för återkommande betalningar. Vilken du väljer är ett beslut som du behöver ta utifrån de behov du har. Saker som kan spela in är:

 • Priset. Skiljer sig kostnaden mellan vanliga och återkommande betalningar?
 • Vilka valutor erbjuds för prenumerationer?
 • Vilka betalsätt erbjuds för prenumerationer?
 • Finns det stöd för att hantera 0 kr i startkostnad?
  Detta behövs för att kunna erbjuda en prenumeration med en gratis provperiod, om detta är aktuellt.

Utan att gå allt för djupt har vi förhoppningsvis gett dig så pass mycket information att du vet vilken betalleverantör du ska titta närmare på, eller i alla fall vilka du har att välja mellan av de som bäst täcker dina behov.

Så här fungerar det

Prenumerationens olika steg

Hur fungerar då logiken kring prenumerationer och vilka steg innehåller en återkommande betalning? En sak att börja med – trots att man har ett avtal med en betalleverantör om prenumerationer så är det inte hos betalleverantören som logiken för nästa betalning hanteras. Det här görs i WooCommerce Subscriptions.

Om vi tar en liten närmare titt på de olika stegen i en prenumerations livscykel så ser det ut på följande sätt:

Ny prenumeration

 1. Kunden lägger en prenumerationsprodukt i varukorgen och går sedan till kassan.
 2. Förutsatt att WooCommerce Subscriptions är inställt på att endast erbjuda automatiska förnyelsebetalningar så visas endast de betalsätt som uttryckligen har deklarerat stöd för prenumerationer.
 3. När betalleverantören kontaktas av betalpluginet så innehåller detta anrop information om att det rör sig om en ny prenumeration.
 4. I sekvensen när ordern skapas i WooCommerce, skapas också en prenumeration i WooCommerce. Både ordern och prenumerationen har nu status Inväntar betalning.
 5. När kunden slutfört köpet skickar betalleverantören dels ett transaktionsnummer för ordern till WooCommerce, men även en så kallad prenumerationstoken (eller recurring token). En token är i detta fall en informationsbärare som sparas i prenumerationen och används vid framtida köp, dvs förnyelser av prenumerationen. Ordern får nu status Behandlas (eller Färdigbehandlad beroende på vilken typ av prenumerationsprodukt det är fråga om) och prenumerationen får status Aktiv.

Återkommande betalning

 1. Datumet för en förnyad prenumerationsperiod inträffar.
 2. Prenumerationen sätts till status Pausad.
 3. En ny order med status Inväntar betalning skapas.
 4. Ett anrop till betalleverantören görs (innehållande token för den aktuella prenumerationen).
 5. Förutsatt att betalleverantören godkänner betalningen uppdateras status på förnyelseordern till Behandlas (eller Färdigbehandlad om produkten är virtuell och digital).
 6. Prenumerationen sätts till status Aktiv.
 7. Datum för nästa förnyelse schemaläggs.

Förutsatt att inget oväntat händer kommer detta rulla på tills dess att kunden väljer att avbryta sin prenumeration. Ibland kan det dock uppstå fel …

Problemlösning

Vad händer när prenumerationen inte kan förnyas på rätt sätt?

I teorin fungerar alla framtida förnyelsebetalningar för dina prenumerationer som de ska. I praktiken ser det lite annorlunda ut. Betalleverantören kan neka en förnyad betalning av många olika orsaker men den vanligaste är nog en prenumeration knuten till ett betalkort där kortet är för gammalt. Andra orsaker kan vara att det inte finns tillräckligt med pengar på kontot, fakturabetalningar där kunden inte passerar en kreditkontroll eller tekniska problem i kommunikationen med betalleverantören.

Nya försök av misslyckade betalningar

För att minska risken för att prenumerationer inaktiveras på grund av nekade förnyelsebetalningar finns möjligheten att aktivera funktionen Försök genomföra misslyckade betalningar igen i WooCommerce Subscriptions inställningar. Genom att aktivera denna inställning kommer WooCommerce Subscriptions att göra nya försök att dra beloppet samt meddela kunden om problemen efter ett anpassningsbart schema. Som standard ser det ut på följande sätt:

Den automatiska förnyelsebetalningen misslyckas (förnyelseregel 0):

 1. Ett nytt försök att dra pengarna schemaläggs 12 timmar framåt i tid.
 2. E-post till kund: Inget meddelande skickas till kund.
 3. E-post till butik: Omförsök för betalning skickas till butiksägare (om aktiverat) för att meddela om misslyckad betalning och schemalagt försök.
 4. Orderstatus: Förnyelseorderns status sätts till Inväntar betalning.
 5. Prenumerationsstatus: Prenumerationens status sätts till Pausad.

Förnyelseregel 1:

 1. Ett nytt försök att dra pengarna schemaläggs ytterligare 12 timmar framåt i tid.
 2. E-post till kund: Omförsök för kundbetalning skickas till kund (om aktiverat) för att meddela om misslyckad betalning och schemalagt försök.
 3. E-post till butik: Omförsök för betalning skickas till butiksägare (om aktiverat) för att meddela om misslyckad betalning och schemalagt försök.
 4. Orderstatus: Förnyelseorderns status sätts till Inväntar betalning.
 5. Prenumerationsstatus: Prenumerationens status sätts till Pausad.

Förnyelseregel 2:

 1. Ett nytt försök att dra pengarna schemaläggs ytterligare 24 timmar framåt i tid.
 2. E-post till kund: Inget meddelande skickas till kund.
 3. E-post till butik: Omförsök för betalning skickas till butiksägare (om aktiverat) för att meddela om misslyckad betalning och schemalagt försök.
 4. Orderstatus: Förnyelseorderns status sätts till Inväntar betalning.
 5. Prenumerationsstatus: Prenumerationens status sätts till Pausad.

Förnyelseregel 3:

 1. Ett nytt försök att dra pengarna schemaläggs ytterligare 48 timmar framåt i tid.
 2. E-post till kund: Omförsök för kundbetalning skickas till kund (om aktiverat) för att meddela om misslyckad betalning och schemalagt försök.
 3. E-post till butik: Omförsök för betalning skickas till butiksägare (om aktiverat) för att meddela om misslyckad betalning och schemalagt försök.
 4. Orderstatus: Förnyelseorderns status sätts till Inväntar betalning.
 5. Prenumerationsstatus: Prenumerationens status sätts till Pausad.

Förnyelseregel 4:

 1. Ett nytt försök att dra pengarna schemaläggs ytterligare 72 timmar framåt i tid.
 2. E-post till kund: Omförsök för kundbetalning skickas till kund (om aktiverat) för att meddela om misslyckad betalning och schemalagt försök.
 3. E-post till butik: Omförsök för betalning skickas till butiksägare (om aktiverat) för att meddela om misslyckad betalning och schemalagt försök.
 4. Orderstatus: Förnyelseorderns status sätts till Inväntar betalning.
 5. Prenumerationsstatus: Prenumerationens status sätts till Pausad.
Om även det femte försöket misslyckas sätts förnyelseordern som Misslyckad och kunden skickas e-postmeddelandet Kundens förnyelseorderfaktura (om den är aktiverad) enligt det normala misslyckade betalningsförfarandet.

Förhoppningsvis ska en prenumeration inte behöva gå igenom alla steg ovan utan problemet med ett utgånget kort eller för lite pengar på det kopplade kontot åtgärdas av kunden.
Skulle det uppstå andra, mer tekniska, problem finns alltid vår kunskapsdatabas på docs.krokedil.com och i nästa steg vårt support team om lösningen på ditt problem inte verkar finnas i vår dokumentation.

Lycka till med att komma igång med prenumerationer så att du kan göra dina nöjda kunder ännu nöjdare.

Utvalda WooCommerce plugin

featured-post-purchase-upsell-2024

Post Purchase Upsell för WooCommerce

Öka ordervärdet och få högre intäkter. Med Post Purchase Upsell kan kunden lägga till ytterligare produkter till sin beställning efter att de genomfört ett köp. De väljer enkelt vilka av de valbara produkterna de vill lägga till och uppdaterar sin order med ett klick.
featured-partial-delivery

Partial Delivery för WooCommerce

Partial Delivery för WooCommerce möjliggör att handlare kan dela upp en beställning på flera försändelser. Via ett logiskt gränssnitt kan du skicka en eller flera artiklar i varje leverans.
featured-krokedil-product-documents

Krokedil Product Documents

Krokedil Product Documents för WooCommerce gör att du kan välja, redigera och bifoga ytterligare produktrelaterade dokument, som t.ex. tekniska specifikationer eller monteringsanvisningar, till dina produkter.