Polylang som verktyg för flerspråksstöd i WooCommerce

Hej på många språk som en pratbubbla

Polylang som verktyg för flerspråksstöd i WooCommerce

Hej på många språk som en pratbubbla

WordPress brukar slå sig för bröstet för att det finns tillgängligt på många olika språk och att man enkelt kan översätta teman och plugins till sitt eget språk. Det här är förstås väldigt bra och en starkt bidragande orsak till att publiceringsverktyget blivit så populärt.

När det kommer till flerspråksstöd, det vill säga en webbplats som kan visa sitt innehåll på flera olika språk, då har WordPress inget eget inbyggt stöd för detta. Istället behöver man lösa det genom olika plugins.

Vi har testat många

Det finns flera olika plugin tillgängliga för att aktivera stöd för flera språk på din webbplats. Genom åren har vi på Krokedil bland annat testat WPML (skapar en ny post för varje språk), qTranslate (som lägger in kommentarstaggar för att skilja språken åt i samma post), Polylang (skapar också en ny post för varje språk), Babble (som skapar ”skuggposter” som en egen custom post type) och MultilingualPress (där varje språk är en egen webbplats i ett multisite-nätverk).

Alla plugin har sina för- och nackdelar i hur de tekniskt strukturerar och sparar innehållet för de olika språken. Under lång tid har vi främst använt oss av WPML eftersom det används av många och klarar det mesta. Vi jobbar mycket med e-handel och när det kommer till flerspråksstöd tillsammans med WooCommerce så har WPML tidigare varit det enda riktiga alternativet vi kunnat använda oss av. På senare tid har dock Polylang seglat upp som ett alternativ.

Prestandakrävande och otrygga uppdateringar

Ett problem med WPML har varit att det är prestandakrävande samt att man vid varje uppdatering har varit rädd för att vissa funktioner slutar att fungera. Lägg dessutom till att när man använder WPML tillsammans med WooCommerce så räcker det inte att installera ett eller två plugins, man behöver installera sex olika WPML-plugins!

De senaste åren har vi byggt ett flertal webbplatser där Polylang utgjort grunden för flerspråksstödet. Ganska omgående insåg vi att arbetet med installation och konfiguration kortades ner rejält med Polylang jämfört med WPML. Gränssnittet och upplägget för Polylang är såpass mycket enklare vilket gör att man är snabbare igång med ett nytt språk. Polylang har även ett bättre stöd för att använda svenska som basspråk. I WPML kan svenska som basspråk orsaka problem då det istället är rekommenderat att köra engelska som basspråk.

Enter Polylang för WooCommerce

Tidigare har alltså Polylang inte haft något officiellt stöd för WooCommerce. För drygt ett år sedan lanserades dock ett plugin på wordpress.org som gjorde att man kunde börja använda WooCommerce tillsammans med Polylang. I våras lanserades även Polylang Pro, en betalversion av Polylang med fler funktioner. Under sommaren följde man sedan upp denna pro-version med en egen koppling till WooCommerce. Även om pluginet (i februari 2017) fortfarande befinner sig i beta så kan man nog konstatera att det nu faktiskt finns ett officiellt stöd för WooCommerce med Polylang.

Vi har nu börjat titta närmare på Polylang tillsammans med WooCommerce. I och med att det inte finns ett officiellt flerspråksstöd i WordPress så finns det absolut saker som kan förbättras i användargränssnittet, men upplevelsen att installera, konfigurera och använda WooCommerce på flera språk tillsammans med Polylang fungerar faktiskt riktigt bra.

Vad finns det stöd för?

I Polylang för WooCommerce finns det stöd för följande:

  • Produkter, kategorier, etiketter, fraktklasser och attribut är översättningsbara.
  • Kategorier, etiketter, fraktklasser, attribut, bilder, produktgallerier och lagersaldo är synkade mellan språken. Övrig metadata kopieras när en ny översättning skapas.
  • Rapporter hanterar alla översättningar som en produkt.
  • Duplicering av en produkt innebär att alla översättningar också dupliceras.
  • Ordrar anges som ett språk vilket gör att orderbekräftelser skickas ut till kund i samma språk.
  • Varukorgen är synkroniserad mellan olika språk (gäller inte för subdomäner och olika domäner ännu).

Hur gör du?

Det vi sett hittills av Polylang gör oss sugna på att utforska och använda det mer. Hur jobbar du med flerspråksstöd i din webbutik?

Top