Personuppgiftspolicy

1. Vilka personuppgifter hanterar vi om dig och varför?

Beroende på anledning till vår kontakt med dig hanteras olika personuppgifter. Under respektive rubrik kan du läsa om vad vi hanterar och varför.

I vårt arbete får vi ibland åtkomst till personuppgifter i samband med att vi får inlogg till din webbplatser/webbutiker. Dessa uppgifter används aldrig av Krokedil (förutsatt att uppdraget från er inte innefattar det). Vi har sekretess i vårt arbete och utför enbart det arbete du anlitat oss för att göra. Din säkerhet är av största vikt för oss och vi arbetar på många olika sätt för att hålla hög datasäkerhet.

Det är bara om vi ansvarar för hosting av din webbplats/webbutik som vi behöver upprätta ett biträdesavtal med varandra

1.1. När du kommunicerar med oss

Du kan välja att kommunicera med Krokedil på olika sätt, t.ex. via sociala medier, via mail eller kontaktformulär.

Vi hanterar:

 • Namn och kontaktuppgifter
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Besvara frågor och hantera ditt ärende
 • Förbättra våra tjänster och den information som vi lämnar och publicerar via vår hemsida

1.2. När du besöker krokedil.se eller krokedil.com

När du besöker vår hemsida hanterar vi:

 • Uppgifter om hur du integrerar med och använder vår hemsida
 • Information om dina besök på våra hemsidor, genom så kallade cookies. För mer information om hur vi använder cookies, se nedan

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Analysera datatrafik

1.3. När du använder våra plugins

När du väljer att använda våra plugins är du personuppgiftsansvarig gentemot de kunder som genomför köp hos dig. Krokedil hanterar inte dina kunders personuppgifter.

Vi hanterar:

 • Namn, företagsnamn, kontaktuppgifter om du köper pluginet via oss. Om du köper/laddar ner det via andra kanaler hanterar inte vi dessa uppgifter.
 • Information om din synpunkt, fråga eller ärende i samband med support
 • Inloggning- och FTP-uppgifter till testsite i det fall det krävs för felsökning

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Kunna genomföra betalning
 • Kunna felsöka och kommunicera med dig
 • Se historik om du återkommer med ytterligare supportärende

1.4. När du anlitar oss för hosting av din webbplats/webbutik

I de fall vi ansvarar för hosting tecknar vi ett biträdesavtal med dig.

Vi hanterar:

 • Namn, företagsnamn och kontaktuppgifter
 • Inloggningsuppgifter till din webbplats/webbutik

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Göra uppdateringar och ta back-uper på din webbutik/webbplats
 • För att kommunicera med dig

1.5. När du anlitar oss för konsultuppdrag och maintenance

Vi hanterar:

 • Namn, företagsnamn och kontaktuppgifter
 • Information om ditt ärende
 • Login-uppgifter till din webbplats/webbutik
 • Domännamn och FTP-uppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Kunna ge offert, genomföra uppdrag samt fakturer
 • Ha som underlag vid eventuella uppföljande frågor efter avslutat samarbete
 • Kunna kommunicera med dig

1.6. När du prenumererar på vårt nyhetsbrev

Vi hanterar:

 • Namn och e-postadress

Vi hanterar dina personuppgifter för att:

 • Skicka nyhetsbrev
 • Underlag för statistik för nyhetsbrevsutskick

2. Rättslig grund för hantering

Vi hanterar dina personuppgifter för vårt och ditt berättigade intresse att hantera ditt ärende, leverera en tjänst eller produkt samt informera och kommunicera med dig (intresseavvägning).

3. Lagringstid

Personuppgifterna sparas under den tid som behövs för att Krokedil ska uppfylla sina åtaganden eller som krävs utifrån lagstiftning.

4. Tredje part

Vi använder oss av tredje part inom följande områden som behandlar och hanterar personuppgifter för vår räkning för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden:

 • Betallösningar (betaltjänstleverantörer)
 • Prenumerationer (prenumerationskontroll)
 • Bokföringstjänst

5. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Våra rutiner är framtagna med syfte att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

6. Om cookies

Cookies är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator för att ge tillgång till olika funktioner. Det går att ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar cookies. På krokedil.se samt krokedil.com används Google analytics för att mäta besöksantal, Facebook-pixel för att förbättra marknadsföring, och cookies för login och varukorg.

7. Dina rättigheter

 • Du har rätt att få ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
 • Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Har du synpunkter eller frågor kan du kontakta oss på info@krokedil.se.