Wasa Kredit

Enklare och lönsammare finansiering

Wasa Kredit

Wasa Kredit är ett lite mer personligt finansbolag. De tycker om att jobba nära sina kunder och samarbetspartners. Att skapa trygga möjligheter för varje kund och varje affär är deras genuina intresse.

Wasa Kredit försöker hela tiden se möjligheter med nya lösningar eller ny teknik som kan skapa kundnytta och främja deras affärsmål. De tror att utvecklingen händer när nyfikenhet kombineras med erfarenhet och mod att testa. Det gör de bäst tillsammans med sina användare. Några av Wasa Kredits mest innovativa lösningar har utvecklats tillsammans med samarbetspartners. Därför är en av deras största drivkrafter att balansera snabba och enkla lösningar med djup branschkunskap och långsiktighet.

Trygghet är en del av affärsidén
Att bank- och finansbranschen verkar på en starkt reglerad marknad är en självklarhet. Lagar och förordningar är en del av en trygg affär och kundupplevelse. Alla kunder måste känna förtroende för Wasa Kredit.

Framgångsfaktorerna som byggde Wasa Kredit
De har i många år arbetat enligt signumet snabbt, enkelt, personligt och sätter stort värde i att kunder och samarbetspartners uppfattar dem som det. Deras framgångsfaktorer finns med i varje medarbetares vardag, för att ta fram ett nytt samarbetsavtal, hjälpa en kund eller utveckla ett nytt system.

Wasa Kredit erbjuder företag finansiering genom leasing- och avbetalning i e-handel samt genom samarbetspartners inom fordonshandel, dator/kontorshandel och maskinhandel, eller direkt till företagskunder.

Våra plugin till Wasa Kredit:

Wasa Kredit Checkout för WooCommerce

Wasa Kredit Checkout för WooCommerce

Wasa Kredit Checkout är en inbäddad kassalösning och innehåller betalningsmetoderna leasing och hyra för B2B, med en helt automatiserad process.

Våra plugin till Wasa Kredit: