Specter

Affärssystemet för framgångsrik handel

Specter

Specter grundades år 2000 och 2004 lanserades den första versionen av det webbaserade affärssystemet. Delägarnas kompetens inom teknik och ekonomi, tillsammans med deras stora entusiasm inför internets möjligheter, visade sig snabbt vara en kraftfull kombination.

Affärsidén är att ge företag verktyg för att fokusera på sin verksamhet och renodla sina administrativa processer. Härigenom frigörs tid för utveckling och expansion av företagens verksamheter, vilket leder till starkare och effektivare företag med nöjdare kunder och medarbetare. Specter använder ny teknik för att skapa unika, effektiva och lönsamma lösningar i framkant av utvecklingen, lösningar som förenklar livet för dig och ditt företag.

Krokedil har varit samarbetspartner med Specter sedan 2013.

Våra plugin till Specter:

featured-specter-kroconnect

Specter

Specters funktioner för order- och lagerhantering samt bokföring kopplas mot din webbutik, vilket minskar dubbelarbete och sparar tid som du kan lägga på din verksamhet.

Våra plugin till Specter:

featured-specter-kroconnect

Specter

Specters funktioner för order- och lagerhantering samt bokföring kopplas mot din webbutik, vilket minskar dubbelarbete och sparar tid som du kan lägga på din verksamhet.