Lägg till en checkbox för att prenumerera på nyhetsbrev i Klarna Checkout-kassan

Den här artikeln avser vårt äldre plugin för Klarnas v2-plattform.

Funktionen att låta dina kunder enkelt anmäla sig till ditt nyhetsbrev när de betalar med Klarna Checkout i din WooCommerce-butik har länge efterfrågats. Eftersom det finns en mängd olika plugins och tjänster som erbjuder lösningar för nyhetsbrev och email marketing automation har det däremot inneburit att vi inte tagit tag i det alls.

Istället för att utveckla stöd för ett specifikt system och inkludera det i pluginet kommer här en liten guide om hur då går tillväga för att själv skapa stöd för just din nyhetsbrevstjänst.

Visa checkboxen i Klarna-kassan

För att visa själva checkboxen med tillhörande text i Klarna-kassan behöver vi skicka över info till Klarna om detta tillsammans med övrig varukorgsdata. Det gör vi via filtret kco_create_order på följande sätt:

  • I fältet text kan man anpassa vad som ska stå tillsammans med kryssrutan. Om du vill inkludera en länk i texten så gör du det så här [den länkade texten](http://example.com).
  • I fältet checked anger du om kryssrutan ska visas som ikryssad eller inte när kassan laddas första gången.
  • I fältet required anger du om man måste kryssa i rutan eller inte. I och med att det rör sig om en anmälan till ett nyhetsbrev sätter du den till false.

Spara resultatet i ordern

När köpet slutförs av kunden och sedan skickas vidare till tacksidan så kan vi hämta ut informationen. Om kunden kryssade i nyhetbrevs-checkboxen eller inte. Det gör vi via action hooken klarna_before_kco_confirmation på följande sätt:

I det här exemplet sparar vi datan så som pluginet MailChimp for WooCommerce vill ha det. Här behöver du alltså byta ut namnet på post meta fältet till det namn som ditt plugin sparar informationen i. I vårt fall sparas alltså siffran 1 i post meta fältet mailchimp_woocommerce_is_subscribed om kunden har valt att anmäla sig till nyhetsbrevet. Processen med att skicka e-postadressen till nyhetsbrevstjänsten är sådant som pluginet för nyhetsbrevet tar hand om. Det ligger utanför både Klarna-modulen och kodexemplen i den här artikeln.

OBS! Ovanstående kod är ett endast exempel på hur man sparar informationen i ordern. Eftersom den här artikeln är mer än ett år gammal kan vi inte garantera att det fungerar tillsammans med MailChimp-pluginet. Det här behöver du kontrollera själv.

Andra användningsområden

En kryssruta av det här slaget kan givetvis användas till andra syften än en anmälan till ett nyhetsbrev. Eftersom möjligheten finns att sätta required till true kan du även göra den till en obligatorisk checkbox som måste kryssas i före köpet slutförs.

Hur och var infogar jag koden?

För att få funktionen att fungera lägger du till exempelkoden i ditt temas functions.php, som ett eget plugin eller via pluginet Code Snippets.

Lycka till!

Top
0

Din varukorg