Krokedils betalmoduler klara för Sharespines Visma Admin avstämning

Våra betalmoduler för Klarna, DIBS och SveaWebPay till WooCommerce fungerar nu tillsammans med systemintegratören Sharespines Visma Admin avstämning. Tillsammans med Sharespine har vi även utvecklat pluginet NodeFactory WooCommerce API Extension som säkerställer att betalväxelns transaktions-ID (som behövs för att stämma av mot ekonomisystemet) skickas till Sharespine i samband med att nya ordrar skapas i WooCommerce.

Effektivisera det manuella arbetet

Ett viktigt flöde för e-handlare är att få rätt på det som kallas Avstämning av betalväxel mot ekonomisystem. Det betyder i praktiken att e-handlaren kan minska det manuella arbetet kring att kontera och stämma av betalningar på de verifikationer som skapas i ekonomisystemet från order i webbutiken.

Ett samarbete mellan Sharespine och Krokedil

Tillsammans med Sharespine har vi på Krokedil inlett ett samarbete för att definiera en standard som även andra utvecklare av betalmoduler till WooCommerce kan förhålla sig till. Detta för att underlätta att olika moduler i framtiden enklare kan integreras i ett större flöde. Läs mer om detaljerna kring standarden och hur det nya pluginet fungerar här.

Är du intresserad av att koppla din webbutik till ditt ekonomisystem så hjälper vi dig gärna. Kontakta oss så förklarar vi närmare hur man kan gå tillväga.

Top