Hantera ordrar i Klarna direkt från WooCommerce

När en order har skapats i WooCommerce och kunden har betalat med Klarna Checkout, faktura eller delbetalning, då har du möjligheten att fortsätta hanteringen av denna order i Klarna direkt från din WooCommerce-butik. På så vis kan du spara tid och behöver inte jobba i båda systemen parallellt.

Aktivera funktionen i inställningarna

För att starta med orderhantering i Klarna via WooCommerce behöver du aktivera följande inställningar i sektionen Order Management i inställningarna:

klarna-order-management

 • On order completion
  Aktivera en reservation i Klarna i samband med att en order markeras som Färdigbehandlad i WooCommerce.
 • On order cancellation
  Avbryt en order i Klarna i samband med att en order markeras som Avbruten i WooCommerce.
 • On order update
  Uppdatera en order i Klarna i samband med att orderraderna ändras i WooCommerce.

Alla tre funktioner kan slås av/på för samtliga tre betalsätt individuellt.

Avbryt en order

 1. Orderstatus i WooCommerce måste vara satt till Behandlas.
 2. Gå till översiktssidan för ordrar genom att navigera till → WooCommerce → Ordrar. Klicka därefter på den order du vill avbryta.
 3.  I rutan Allmän information finns det en select-box kallad Orderstatus. Ändra status till Avbruten.
 4. Klicka på den blå knappen Spara order i övre högra hörnet.
 5. Om allt fungerat som det ska visas nu en ny ordernotering enligt följande: Klarna order cancellation completed.

Aktivera en order

 1. Orderstatus i WooCommerce måste vara satt till Behandlas.
 2. Gå till översiktssidan för ordrar genom att navigera till → WooCommerceOrdrar. Klicka därefter på den order du vill aktivera.
 3. I rutan Allmän information finns det en select-box kallad Orderstatus. Ändra status till Genomförd.
 4. Klicka på den blå knappen Spara order i övre högra hörnet.
 5. Om allt fungerat som det ska aktiveras ordern i Klarnas system (och fakturan skickas till kunden om det rör sig om ett fakturaköp). Samtidigt skapas en ny ordernotering i WooCommerce som talar om att aktiveringen gick bra och visar fakturanumret i Klarna.

Uppdatera en order

 1. Orderstatus får inte ha blivit satt till Genomförd än (dvs ordern måste fortfarande vara en reservation i Klarna).
 2. Gå till översiktssidan för ordrar genom att navigera till → WooCommerce → Ordrar. Klicka därefter på den order du vill ändra.
 3. I rutan Allmän information finns det en select-box kallad Orderstatus. Ändra status till Pausad (Pausade / On-Hold).
 4. Klicka på den blå knappen Spara order i övre högra hörnet.
 5. Ändra de orderrader du önskar.
 6. Klicka på knappen Spara nedanför orderraderna.
 7. Beräkna det nya totalpriset för ordern genom att klicka på knapparna Beräkna moms och Beräkna summa.
 8. Ändra orderstatus till Behandlas.
 9. Klicka på den blå knappen Spara order i övre högra hörnet.
 10. Ordern är nu uppdaterad i båda systemen och en ordernotering om uppdateringen i Klarnas system har skapats.

Återbetala en order

Orderstatus i WooCommerce måste vara satt till Genomförd, dvs reservationen i Klarna måste ha aktiverats och fakturanumret som skapas i och med denna process måste finnas sparat i WooCommerce.

Återbetalning av en order fungerar inte att göra i WooCommerce om du har aktiverat ordern direkt i Klarna online (då finns inte fakturanumret sparat i WooCommerce).

 1. Gå till översiktssidan för ordrar genom att navigera till → WooCommerceOrdrar. Klicka därefter på den order du vill återbetala.
 2. I rutan Order artiklar klickar du på knappen Återbetalning.
 3. För att göra en återbetalning av hela ordern skriver du in hela orderbeloppet i rutan Återbetala belopp. Om du vill kan du även ange en orsak till återbetalningen som sparas som en ordernotering.klarna-refund-sv
 4. Om du vill göra en delåterbetalning så går det bra förutsatt att alla produkter i ordern har samma momssats. Återbetalningen rapporteras då tillbaka till klarna som en så kallad Good will refund. Orsaken till att vi inte kan göra en återbetalning på produktnivå till Klarna beror på att funktionaliteten i WooCommerce beträffande delåterbetalningar ännu är begränsade.
 5. Klicka på knappen Återbetala nn SEK till Klarna. Om allt fungerar som det ska skapas en ordernotering om att återbetalningen genomförts.
Top