Att ”branda” ett företag

Branding är ett relativt nytt sätt att se på marknadsföring. Och som blir allt viktigare i dagens digitaliserade samhälle. Brandning, alltså att bygga ett varumärke, är lika viktigt för företag och organisationer oavsett dess syfte. Men hur kan man tänka när man vill bygga ett varumärke kring sin e-handel? Här kommer några tips och steg på vägen.

Skapa en vision kring varumärket

Sätt dig ner och starta det kreativa tänket. Vad vill du att dina kunder ska associera dina produkter och ditt varumärke till? En varumärkesvision är det du vill att ditt varumärke ska stå för i ögonen av kunder, konkurrenter eller andra intressenter. Det måste vara en vision som går i linje med din företagsstrategi och som differentierar företaget från andra konkurrenter.

  • Det bästa sättet att komma igång? Vässa pennan och ta fram papper och brainstorma kring vilken känsla och vilka värden ditt företag och dina produkter ska stå för.
  • Ta sedan en kik på dina konkurrenter, vad kan du göra annorlunda? Vad har du som inte de har?
  • Skapa ett ramverk som är lätt för anställda att följa kring varumärkets vision.

Skapa varumärket och låt det leva

Nu kommer vi till huret. Hur får jag varumärket till det jag vill att det ska vara? Att bygga en strategi kring hur varumärkesutveckling ska se ut och vilka resultat det ska nå kan vara en bra början. Det kan dock vara svårt att veta hur man ska mäta dessa resultat, så det bästa är att bryta ner det i mindre bitar. Exempelvis statistik och försäljning. Har jobbet med varumärket någon påverkan på dessa?

  • Börja med din målgrupp och lär känna dem. Vilka beröringpunkter hos dem kan du komma åt genom dina produkter?
  • Kan du sälja något mer än en produkt till dina kunder? Exempelvis lyxkänsla genom fina förpackningar av dina produkter eller vetskapen om att kunden får mycket för pengarna.
  • Ge kunderna ett mervärde genom content marketing. Läs mer om hur du kan tänka kring det här.

Underhåll varumärket

Kontinuitet är nästan allt. Men varumärke måste också fortsätta att utvecklas i takt med samhället. Kanske kan du ta fram en mer miljömedveten eller modernare produkt för att fortsätta underhålla varumärket och för att varumärket ska fortsätta att utvecklas. Kanske kan du hitta nya produkter för att nå ut på en ny marknad? 

  • Använd dig av ambassadörer. Det kan exempelvis vara genom influencer marketing eller genom att bygga ett starkt internt varumärke och låta dina anställda bli dina främsta ambassadörer.
  • Fortsätt utveckla utan att tappa den röda tråden. Gå tillbaka till företagets varumärkesvision då och då och påminns om vad företaget faktiskt ska stå för.
  • Tålamod. Rom byggdes inte på en dag, det kommer inte ett varumärke heller att göra. Se till att ge det tid och våga testa saker för att hitta rätt väg.
Top