Är ert WooCommerce plugin verkligen gratis?

Är ert WooCommerce plugin verkligen gratis?

Är ert WooCommerce plugin verkligen gratis?

Vilka andra kostnader tillkommer när jag använder ert plugin?

Kostar det något per transaktion med ert plugin?

I princip samma fråga, bara formulerad på lite olika sätt. Eftersom detta är frågor vi får då och då tänkte vi försöka räta ut frågetecknen.

Till att börja med, det faktum att vi kan erbjuda plugin gratis görs möjligt genom de avtal vi har med de tjänsteleverantörer vi har utvecklat pluginen till. De betalar oss för våra tjänster och ni betalar dem för deras.

Det är också värt att nämna att vi, Krokedil, även har utvecklat plugin som ni köper av oss. Vi kommer tillbaka till dessa mot slutet av denna artikel. Till att börja med lägger vi fokus på de plugin som du laddar ner gratis.

WooCommerce betalplugin
WooCommerce betalplugin

Ett exempel

Det påhittade företaget “Online Payment Provider Inc.” ser att de har ett behov av att finnas som betaltjänst i WooCommerce. För detta behöver de då ett plugin som gör det möjligt att ta betalt via deras tjänster i WooCommerce.
De hör av sig till oss och vi kommer överens om funktioner, detaljer och det tekniska som behövs för pluginet. Det är i detta skede som vi även kommer överens om hur finansieringen ska se ut. Vanligast är att tjänsteleverantören betalar en summa vid utvecklingen av pluginet och sen faktureras löpande av oss. Den löpande faktureringen kan baseras på ett antal olika variabler. Vilket tar oss tillbaka till frågorna i början av denna artikel.

Är gratis verkligen gratis?

Även om du inte betalar något till oss på Krokedil kommer du troligen behöva betala din tjänsteleverantör. Exakt hur detta ser ut är inte vår sak att gå in på här då varje betalleverantör har sina avtal. Vanligast är en löpande kostnad för varje transaktion. Kanske kombinerat med en månadskostnad. Vi har även utvecklat plugin för andra ändamål än betalning och dessa avtal kan se annorlunda ut, beroende på vilken tjänst det gäller.

När du har identifierat vilket plugin som täcker dina behov behöver du ta kontakt med leverantören som erbjuder tjänsten om du inte gjort det redan. Oavsett om det är för betalningen, frakt eller något annat. De kommer berätta för dig vilka avtal som finns samt vilka kostnader dessa avtal innebär.

Våra plugin är verktyg som gör det möjligt för leverantörer att erbjuda sina tjänster i din WooCommerce butik. Faktiska betalningar, faktureringar eller fraktbokningar t.ex. sker aldrig genom oss. Våra plugin är enbart kopplingen mellan din WooCommerce butik och deras tjänster. Inga transaktioner görs via Krokedil. Därför finns det heller ingen anledning för oss att ta ut någon avgift för detta.

WooCommerce dokumentation och support

Dokumentation och support

Vi på Krokedil erbjuder dokumentation och support för i stort sett alla plugin vi har utvecklat. Undantagen är när en leverantör av en tjänst själva har tagit på sig denna uppgift. Men även i de fallen brukar vi åtminstone erbjuda någon form av dokumentation om hur användaren kommer igång med pluginet. Detta är tjänster som ingår i användningen av pluginet. De är vanligtvis inkluderade i det avtal du har med tjänsteleverantören för de plugin som är gratis att ladda ner. Inga avgifter tillkommer från vår sida.

Om du använder ett plugin vi har utvecklat har du tillgång till vår dokumentation och support kring pluginet och dess funktioner. Förutsatt att du har en giltig licens. Detta kan dock vara lite av en gråzon vid vissa tillfällen. Vi erbjuder enbart support direkt relaterat till de plugin vi har utvecklat. Tidigt i felsökningsprocessen kan det ibland vara svårt att avgöra om det är ett problem orsakat av vårt plugin eller inte. Det kan även bara ett fel som orsakas av leverantören av tjänsten. Eller en tredje part, som ett annat plugin eller ett tema. Vi försöker alltid identifiera källan till problemet så snabbt som möjligt. Vårt mål är att vara så tydliga som möjligt kring detta i vår kommunikation, något som sparar tid för både er och oss.

I vissa fall är det tjänsteleverantörerna själva som erbjuder dokumentation eller support. Eller båda. Antingen exklusivt eller som ett komplement till våra tjänster. Även om vi känner oss ganska trygga i att säga att dessa tjänster ingår i ditt avtal behöver du ändå kolla med leverantören för att vara säker.

WooCommerce pluginpriser

De Krokedil plugin vi säljer

Som vi lovade tidigare kommer vi kort beröra de plugin som du faktiskt köper av oss. Vi har en handfull av dessa. Det de i huvudsak har gemensamt är att de på olika sätt utökar funktionaliteten i WooCommerce. Du behöver inte något av dessa plugin för att kunna ta betalt t.ex. Kanske behövs något av dem för att kunna boka frakt, men då med en viss fraktleverantör i så fall. Du behöver inte köpa ett plugin av oss för att överhuvudtaget kunna boka frakt via WooCommerce. Du köper ett plugin av oss för att det gör det vardagliga arbetet med din WooCommerce butik lättare.

När kommer till de plugin vi erbjuder till försäljning så är det priset du ser i vår butik som du betalar. Inga dolda avgifter. Du köper en licens för att använda pluginet och denna gäller i ett år. Det är vad du betalar. Om du har köpt ett plugin av oss är dokumentation och support inräknat i priset. Så länge som du har en giltig licens är du välkommen att ta kontakt med vårt support team och få hjälp. Förutsatt att det är ett problem direkt relaterat till vårt plugin. Något vi även nämnde tidigare.

Sammanfattningsvis

Om vårt plugin är gratis att ladda ner så tillkommer det inga övriga avgifter från oss.
Om vårt plugin kostar pengar så är det priset du ser som du betalar. Vanligtvis som en månadskostnad som betalas kvartals- eller årsvis. Beroende på vad du väljer.
Om det någon gång blir ändringar i det här upplägget kommer detta kommuniceras tydligt och informationen kommer vara lättillgänglig.

Med denna artikel hoppas vi nu att vi lyckats räta ut de eventuella frågetecken du hade innan.

Utvalda WooCommerce plugin

featured-post-purchase-upsell-2024

Post Purchase Upsell för WooCommerce

Öka ordervärdet och få högre intäkter. Med Post Purchase Upsell kan kunden lägga till ytterligare produkter till sin beställning efter att de genomfört ett köp. De väljer enkelt vilka av de valbara produkterna de vill lägga till och uppdaterar sin order med ett klick.
featured-fraktjakt-kroconnect

Fraktjakt

Fraktjakt integration för fraktlösningar i WooCommerce. Boka frakt direkt i WooCommerce och samla hanteringen av frakt på ett enkelt och överskådligt sätt.
featured-partial-delivery

Partial Delivery för WooCommerce

Partial Delivery för WooCommerce möjliggör att handlare kan dela upp en beställning på flera försändelser. Via ett logiskt gränssnitt kan du skicka en eller flera artiklar i varje leverans.